Registrar Office

Registrar


Mr. K. V. Satya Murty

Registrar
registrar[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2314 |

Office Staff


Mr. Pravin David

Senior Superintendent
pdavid[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2331 |

Ms. V. Shilpa

Office Assistant (MS)
vshilpa[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2331 |

Establishment and General Administration


Mr. Yeshraj Singh Pal

Assistant Registrar

yeshraj[AT]iiserb.ac.in
| +91 755 269 2329 |

Ms. Jaya Chauhan

Jr. Assistant (MS)

jayac[AT]iiserb.ac.in
| +91 755 269 2332 |

Ms. Shikha Agrawal

Office Assistant (MS)
shikha[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2332 |

Raj Bhasha and Publication


Mr. Bharat Bhushan Deshmukh

Hindi Officer / Rajbhasha Adhikari
bbhushan[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2391 |

Mr. Ranjeet Koshta

Sr. Hindi Translator / Superintendent
ranjeetk[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2334 |

Mr. Mukesh Kumar Yadav

Jr. Hindi Translator
mkyadav[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2318 |

Legal


Mr. Yeshraj Singh Pal

Assistant Registrar

yeshraj[AT]iiserb.ac.in
| +91 755 269 2329 |

Mr. Gaurav Gaikwad

Office Assistant
legalcell[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2518 |

Recruitment Cell


Ms. Monika Bais

Senior Superintendent
monika[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2406/2411 |

Mr. Raj Kumar Ahirwar

Office Assistant (MS)
rajk[AT]iiserb.ac.in

| +91 755 269 2406 / 2411 |

Mr. Sachidananda Rath

Senior Superintendent

sachidananda[AT]iiserb.ac.in
| +91 755 269 2411 |

Mr. Pravesh Malviya

Office Assistant (MS)

pravesh[AT]iiserb.ac.in
| +91 755 269 2406 / 2411 |